Yapay Zeka (AI) Hakkında

 

Yapay zeka (AI), insanlar gibi çalışan ve tepki veren akıllı makinelerin oluşturulmasını vurgulayan bir bilgisayar bilimi alanıdır. Yapay zekaya sahip bilgisayarların bazıları aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

 • Konuşma tanıma
 • Öğrenme
 • Planlama
 • Problem çözme

 

Yapay Zeka Ne Demek

Yapay zeka, akıllı makineler yaratmayı hedefleyen bir bilgisayar bilimi dalıdır. Teknoloji endüstrisinin önemli bir parçası haline geldi.

Yapay zeka ile ilgili araştırmalar oldukça teknik ve uzmanlıktır. Yapay zekanın temel problemleri arasında aşağıdaki gibi belirli özellikler için programlama bilgisayarları bulunmaktadır:

 

 • Bilgi
 • Muhakeme
 • Problem çözme
 • Algı
 • Öğrenme
 • Planlama
 • Nesneleri manipüle etme ve taşıma becerisi

 

Makine öğrenimi de AI’nın temel bir parçasıdır. Herhangi bir denetime gerek duymadan öğrenme, girdi akışlarında kalıpları tanımlama yeteneğini gerektirirken, yeterli denetim ile öğrenme, sınıflandırma ve sayısal regresyonları içerir. Sınıflandırma, bir nesnenin ait olduğu kategoriyi ve bir dizi sayısal giriş veya çıkış örneğini elde ederek regresyon işlemlerini belirler, böylece ilgili girdilerden uygun çıktıların üretilmesini mümkün kılan fonksiyonları keşfeder. Makine öğrenimi algoritmalarının matematiksel analizi ve bunların performansı, genellikle hesaplamalı öğrenme teorisi olarak adlandırılan teorik bilgisayar bilimlerinin iyi tanımlanmış bir dalıdır.Bilgi mühendisliği, AI araştırmasının temel bir parçasıdır. Makineler, insanlar gibi yalnızca dünyayla ilgili bol miktarda bilgiye sahiplerse hareket edebilir ve tepki verebilirler. Yapay zekanın, bilgi mühendisliğini uygulamak için hepsi arasındaki nesneler, kategoriler, özellikler ve ilişkilere erişimi olmalıdır. Makinelerde sağduyu, muhakeme ve problem çözme gücünü başlatmak zor ve sıkıcı bir görevdir.

 

Makine algısı, dünyanın farklı yönlerini anlamak için duyusal girdileri kullanma yeteneği ile uğraşırken, bilgisayar görüşü, yüz, nesne ve jest tanıma gibi birkaç alt problemle görsel girdileri analiz etme gücüdür.

 

Robotik ayrıca AI ile ilgili önemli bir alandır. Robotlar, yerelleştirme, hareket planlama ve haritalama alt problemleri ile birlikte, nesne manipülasyonu ve navigasyon gibi görevlerin üstesinden gelmek için istihbarat gerektirir.

Ben, Yapay Zeka konusunda özel ders veririm.